Andrej Blatnik
Knjige in objave
Intervjuji (izbor)
Branja (izbor)
Poslastice
Priporoèila

Novo

Stik
    Andrej Blatnik
 
Andrej Blatnik, rojen 1963 v Ljubljani. Študiral primerjalno književnost, sociologijo kulture, ameriško književnost in komunikologijo. Pet let svobodni pisatelj, nato urednik, zdaj uèi založništvo na Filozofski fakulteti. Med letoma 2007 in 2015 je bil predsednik žirije srednjeevropske nagrade Vilenica.

Seznam njegovih knjig, tako sedemnjstih v slovenšèini kot približno štiridesetih v prevodih, lahko najdete tukaj.

Dobitnik Zlate ptice (1984), Županèièeve nagrade (1991) in nagrade Prešernovega sklada (2002). Roman Spremeni me je bil med petimi finalisti za nagrado Kresnik 2009, zbirka esejev Neonski peèati med tremi finalisti za Rožanèevo nagrado 2006, knjiga zgodb Ugrizi med štirimi finalisti za nagrado novo mesto 2019, roman Luknje med štirimi finalisti za Cankarjevo nagrado 2021. Ruski prevod knjige Saj razumeš je 2016 prejel nagrado Jugra za najboljšo slovansko knjigo kratke proze, prevedeno v rušèino.

Vrsta kratkih zgodb prevedenih in objavljenih po tujih literarnih revijah v veè kot 30 jezikih, med njimi anglešèini, nemšèini, francošèini, španšèini, portugalšèini, finšèini, švedšèini, italijanšèini, bolgaršèini, romunšèini, rušèini, ukrajinšèini, madžaršèini, poljšèini, slovašèini, èešèini, romunšèini, hrvašèini, srbšèini, makedonšèini, gršèini, turšèini, albanšèini, iršèini, hebrejšèini, arabšèini, hindujšèini, kanarešèini, orijšèini in urduju.

Antologija Best European Fiction 2010 (uredil Aleksander Hemon, uvod Zadie Smith) prinaša zgodbe iz knjige Saj razumeš? Vkljuèen je tudi v antologijo Short: An International Anthology of Five Centuries of Short Short Stories (Persea Books 2014) in vrsto drugih tujih antologij.

Andrej Blatnik je bral iz svoje proze na številnih koncih sveta (med drugim na festivalih PEN World Voices v New Yorku, Toronto International Literature Festival in Jaipur Literature Festival v Indiji) in se udeležil mednarodnega pisateljskega programa na University of Iowa leta 1993, bil gost centra za tuje pisatelje na Old Dominion University v Norfolku leta 1995 in pisateljske kolonije Ledig House leta 1998. Dobil je veè tujih štipendij, med njimi Fulbrighta. 

Še zmeraj rad bere in potuje.  


Short summary
Books and publications
Selected interviews
Selected readings
Specialties
Links

New

Contact

Ta stran je bila postavljena januarja 2002. / This page was launched in January, 2002.
Stran / Page: Megaklik